P1220696

#115 Karlshamn – öppenhetens gränser

Karlshamn är en småstad – till stora delar i trä. Men i rutnätet, bakom de slutna gatufasaderna och planken, och inne på gårdarna, odlas en stark urban kultur, som påminner om den relation av ordning och mångfald som man kan hitta i mycket större städer. En ordnad, organiserad stad, som i sitt inre rymmer en mångfald, en infallsrikedom och nyttoarkitektur. Innanför planken, ligger familjetorgen. Mellan det privata och det offentliga pågår en ständig rörelse – för de som bjuds in och vet hur man ska röra sig och föra sig.

Karlshamn, säger många vi träffar, är en öppen stad, för det främmande, för det annorlunda, inför det möjliga. I rutnätet odlas denna liberala proggighet, men den får också – och har allts fått – näring från världen, haven, genom hamnen. Staden är en växelstation mellan öst och väst, som tjänar strå pengar på att lagra olja och gas i stora bergrum, som gärna tjänar lite extra på smuggling (på 1800-talet) på att lagra material till ryska gasledningar (2010-talet).

Vi slår följe med stadens mest egensinnige modernist, Hanna Viktorsson. Och hittar i henens återkomst till sin barndoms stad en konflikt mellan modernismens omsorgsfulla elitism och småstadens platta rutnät, där ingen predikar, men alla talar med varandra. Viktorssons modernistiska bergspredikan, stadsdelen Mölleberget, togs inte väl mot av Karlshamnsborna. Och konflikten kring paviljongen på torget blottlade hennes ovilja att förstå den liberala borgerliga stadens krav på individens frihet, i småstadens form.

 

TACK:

Emina Kovacic, stadsarkitekt

Mats Godé, uppvuxen i Karlshamn

Claes Olle Jansson, antikvariatsägare Karlshamn

 

 • IMG-6724

  Tvärgatorna i Karlshamn går över krönet.

 • P1220626

  Små dörrar i planken.

 • IMG-6614

  Väggaskolan, ritad av Gunnar Asplund 1912-1917

 • P1220617

  Asplunds tillbyggnad till Väggaskolan.

 • P1220696

  Kvarteret Linköping, de korta fasaderna, med de mogna dörrarna ut på gatan.

 • IMG-6681

  Kyrkogårdsmuren, vid torget, skiljer staden från dödens rum.

 • IMG-6729

  Kyrkans klocktorn står inne på en av gårdarna i kvarteret Skänninge.

 • IMG-6734

  “Sojan”, oljefabriken som lyser i gryningen.

 • P1220847

  Stärnö, cisternerna bakom fiskestugorna.

 • P1220851

  Diabasbrottet i Stärnö.

 • P1220599

  Utvandrarmonumentet – besökt av en skola.

 • P1220653

  Berget som kommer emot en i slutet av Drottninggatan.

 • P1220655

  Drottninggatan.

 • P1220671

  Emina Kovacik, stadsarkitekt i Karlshamn på en gård i staden.

 • P1220679

  Gårdshusen byggs i gårdens kanter.

 • P1220676

  Utkikstorn på gård, blickar ut över havet.

 • P1220682

  Lusthus/Utkikstorn på gården, för att se ut över havet och skeppen.

 • P1220677

  Den dubbelsidiga trappan, mot gatan.

 • P1220684

  Utsikt från lust-tornet.

 • P1220686

  Fabriken i fonden av de låga hustaken.

 • P1220732

  Fridhem, gård med staty av en av de boende.

 • P1220742

  Stadens nya kallbadhus med utblick mot oljecisternerna i Oljehamnen.

 • P1220748

  Möllebacken, “planket” mot gatan.

 • P1220749

  Möllebacken, gård.

 • P1220753

  Möllebacken, loftgångshus.

 • P1220755

  Möllebacken, loftgångshus.

 • P1220758

  Möllebacken, gård.

 • P1220765

  Paviljongen på torget…

 • P1220768

  …modifierad med åren.