P1240407

#119 Motala – solfjädern och ångfartyget

Verkstadsön i Motala ligger mellan Göta kanal och Motala Ström. Kanalen som formade och anlade köpingen, strömmen som drev Motala Verkstad. När Motala köping med sin idealplan, den solfjädersformade ritad av Baltzar von Planen blev en avkrok, blev verkstaden, ett stenkast bort men inte en del av köpingen den snabbast växande industrin i landet och fröet till hela den industriella revolutionen. Jules Verne lät fören på Nautilus komma från Motala Verkstad i Sverige.

Motala är rörelser. Rörelsen Mellan borgerlig besvikelse och tekniska framsteg mellan stilla bakvatten och forsande strömmar. Och frön till nya rörelser till industrialismens långa svepande rörelser under 1800-talet och till egnahemsrörelsen, den alltigenom omvälvande iden om arbetarnas egna hem Motala köping blir också en del av de rörelser som är arbetarrörelsen, folkrörelsen och idrottsrörelsen. En stad som växer ikapp sina egna ideal och bygger en ombonad plats i brunt tegel.

I programmet sägs felaktigt att processen kring Lalandia är avslutad. Överklagandet gällande detaljplanerna ligger hos mark- och miljödomstolen i Växjö. Överklagan om klaganderätt för föreningen prövas just nu i HD samt överklagandet av köpeavtalet ligger hos förvaltningsrätten. Inget av dessa mål är ännu avgjort.

Tack till

Britt Nolinge, lokalhistoriker

Niklas Orrenius, journalist och uppvuxen i Motala på 1970- och 1980-talen.

Camilla Gullin, Museiintendent Industrimuseet, Motala

 • P1240350

  I mitten av strömmen, där satte Baltzar von Planen passaren oc grillade Motalas stadsplan, nu syns där en stråle.

 • IMG_0884

  Britt Nolinge visar oss runt i gamla stan i Motala.

 • P1240342

  Villa Sjöskum, byggd vid kanten av strömmen 1901, här bodde Luxorchefen Axel Holstensson.

 • IMG_0886

  Arbetarbostäder i gamla stadens solfjäderplan ritade av Cyrillus Johansson på 1920-talet.

 • P1240361

  Arbetarbostäder från 1960-talet i solfjäderplanens sista böj.

 • P1240399

  Baltzar von Platens grav och plasten för bänken “Sista kyssen”, där älskande från Motala köping och Motala Verkstad fick ta farväl.

 • P1240402

  Göta Kanal vid Motala.

 • P1240407

  Verkstadsön på andra sidan kanalen.

 • P1240412

  Liverpool-området, präglat av de engelska ingenjörer, verkmästare och arbetare som kom till Motala Verkstad.

 • P1240418

  70-tons traversen vid Motala Verkstad.

 • P1240429

  Torrdockan vid verkstan.

 • P1240433

  Enkla arbetarbostäder i verkstadens närhet.

 • P1240440

  Kooperationen startade först i Motala Verkstad och kom först senare till Motala stad.

 • P1240461

  Arbetarlängorna vid Motala Verkstad.

 • P1240473

  Luxorfabriken.

 • P1240476

  Varamon-badet.

 • P1240480

  Varamin.

 • P1240484

  Egnahem i skogskanten vid Ervasteby.