detalj omslag

#121 Gävle – etablerad outsider

Många mellanstora svenska städer har gjort sig bekanta för EN sak, en industri, ett idrottslag, ett vackert byggnadsarv, en brutal rivningsvåg eller modernisering.

Med Gävle gäller det omvända. Staden kan visa upp allt detta! Och har många olika ansikten som visar sig när man borrar i dess förflutna och rör sig i dess stadsdelar.

Samtidigt är Gävle på flera sätt en delad stad: stadsdelarna är distinkta, den borgerliga rutnätsstaden från tidigmodern tid har varit en annan verklighet än arbetarhusen på Brynäs och bruksmiljöerna i Strömsbro.
Hamnen har varit riktad utåt mot världen, men de rika köpmannafamiljerna har stängt om sig och bevakat sina maktpositioner.

Gävle, den enda medeltida staden norr om Dalälven, har varit bondehamn, handelscentrum, residens och skolcentrum – och kanske den industristad som tydligast tog steget in i eran för en ny kulturekonomi – när en experimentell musikscen och Folkteater mötte etablerade borgerliga institutioner i behov av förnyelse på 1980- och 1990-talen och fyllde de gamla industrilokalerna med en utforskande, folkbildande, storslagen teater.

Tack till:

Gunilla Kindstrand

Peter Alzén

Anders Sundin

Hans Öjemyr

Henrik Campanello

 • 24037CD8-CD52-42BE-B807-43FFCB7A0365

  Sjömanskyrkan

 • AF76CA44-16FE-4A77-9FAA-81263BD252A3

  Gasklockan interiör

 • C6D4E5D8-BA20-40D2-A154-CA0A2A9F981A

  En av gasklockorna

 • P1240762

  Gasklockan interiör

 • IMG_0745

  Folkteatern på baksidan av Stadsteatern

 • amledo

  Tomas di Leva som Amledo i Folkteaterns uppsättning 1989 i en av gasklockorna.

 • IMG_0870

  Södra Kungsgatan, butikslokaler mot gatan och punkthus indragna.

 • P1240918

  Södra Kungsgatan, gathörn.

 • P1240660

  Brynäsvägen, hus vänder sig från gatan.

 • P1240661

  Brynäsvägen, hus vänder sig från gatan.

 • P1240827

  Kvarteret Godisfabriken växer fram där …

 • P1240829

  … Läkerolfabriken låg

 • P1240845

  Brynäs, järnväg genom industrier, där nya bostäder byggs,

 • P1240846

  Alderholmen, magasinsbyggnader.

 • P1240847

  Alderholmen, magasinsbyggnader.

 • P1240852

  Alderholmen, magasinsbyggnader.

 • P1250008

  Villastaden

 • omslag

  Louis Campanellos skrift från 1953.