Style_Wars

#125 Staden – den stora informationsfabriken

”Det gamla vill inte dö – det nya kan inte födas”, skrev den italienske filosofen Antonio Gramsci en gång under mellankrigstiden om sin epoks slitningar.

Vi befinner vi oss likaledes i en mellanperiod. Där inte minst staden har hamnat i kläm. Mellan det levda och det optimerade, mellan det unika och det generiska, mellan det analoga och det digitala. Konflikten blev helt akut med pandemin. Vad ska vi ha staden till? Som kommunikationsverktyg? Som platsen där vi meddelar oss med varandra? Vilka kanaler kommer att överleva när stadsrummet eventuellt kan bli bebott igen?

I detta avsnittet om kommunikation, information och språk gör vi en resa, en stor fundering, kring staden som plats för meddelanden, samtal och meningsskapande genom byggd miljö, skyltar, pappersrullar, tecken och dialekter. Från graffitti och boktryckarkonst, via typografiska koder, till barns och ungdomars sökande efter tilltal och mening i stadslandskapets utkanter.

 • IMG_2067

  Bild från forskningsprojektet Digital City exchange i London som syftar till att utforska “ways to digitally link utilities and services within a city, enabling new technical and business opportunities”.

 • 1168_ef

  Biblioteket i stadsdelen Rione Luzatti, där Elena Ferrantes böcker utspelar sig, har fått en ny väggmålning där karaktärer ur boken syns.

 • rione luzatti neapel

  Rione Luzatti i Neapel på 1950-talet

 • Style_Wars

  Omslaget till filmen Style Wars som blev ett genombrott för graffiti-kulturen, inte minst i Sverige när den visades på tv i september 1984.

 • loop-super-fat-yellow-cap-10-pack-1

  En så kallad fat cap.