p1020333

#68 Staden – dödens stad

Innanför staket, stängsel och murar ligger den stilla staden. Där ligger de döda. Begravningsplatsen skänker en känslomässig intelligens till staden. Vi vandrar på den Norra Begravningsplatsen i Stockholm. Hit till den nya förorten flyttade nybyggarna 1827. Från Lindhagens kulle ringlar sig cigarröken från de borgerliga familjegravarna där man ställde ut julgranar till jul.

Det är lockande att göra den stilla staden till en plats för stora ideal och storslagna tankar. Men verkligheten stannar inte vid kyrkogårdsmuren. Från medeltidens kyrkogårdar där kvinnor och svagsinta begravdes i norr och självmördare utanför muren till de amerikanska segregerade kyrkogårdarna är också den stilla staden en stad av hierarkier, klass och kapitalism.

Dödens stad är en spegel av livets. I USA står stängsel mellan vita och svarta kvar på kyrkogårdarna. I reformationens London slår hertigar sönder de benhus som varit platser som de levande delade med de döda. Döden blir en väg till glömskan istället för att vara närvarande i stadens vardagsliv. I modernismens Sverige gömmer sig döden på sjukhus och i krematorium, men den moderna stadens arkitekter och ingenjörer hittar en tillflyktsort från den moderna projektet i avskalade och rena rum för avsked. På Skogskyrkogården förverkligas idén om en värdig död, för alla lika.

Den stilla staden går vid vår sida. De döda är inte riktigt döda. Våra ideal kommer att prägla deras efterliv.

 • img_8012

  Kyrkogårdarna inne i staden blev överfulla på 1700-talet. I Stockholm utfärdades en förordning 1817 om att ingen fick begravas inne i staden.

 • img_6283

  De nya begravningsplatserna byggdes på 1800-talet utanför städerna, som här Norra Begravningsplatsen i Solna. Med sina storslagna kryptor.

 • img_8053

  Norra Begravningsplatsen, Solna.

 • img_6287

  Norra Begravningsplatsen, Solna.

 • img_1566

  Familjegrav på Norra Begravningsplatsen, Solna.

 • img_1556

  Skogskyrkogården Stockholm. Den nya 1900-tals förorten i den stilla – dödens – stad. Invigd 1920. Här var dekorationer förbjudna, här skulle dödens värdighet återupprättas, som kontrast till den borgerliga 1800-tals begravningsplatsen med sina pråliga familjegravar.

 • pardon

  Skiss på St Paul’s Pardon Chapel, tidigt 1500-tal

 • p1020310

  Staketet runt kolerakyrkogården vid Gullmarsplan i Stockholm. Här är de döda anonyma.

 • p1020301

  De hemlösa eldar i tunnan på Kolerakyrkogården.

 • nyc_memorial_graff

  Memorial Graffiti i New York. Döden tar plats i staden.

 • kphmn

  Niels Hansen Jacobsen, Døden og moderen 1892, efter H C Andersens saga, i dag i Danska Nationalgalleriet i Köpenhamn

 • img_1567

  En nybyggd kataloghuskrypta på Norra Kyrkogården 2016.