cover

Borlänge – Framtidsstaden

I det här avsnitts av podcasten staden har vi rest till Borlänge för att träffa stadsarkitekten Arne Ludvigsson. Arne tog oss runt mellan stadens byar i en gammal Opel Corsa. Ända sedan 1895 har de kommuner som idag utgör Borlänge kommun varit platser där framtiden manifesterats om och om igen.

Staden har snabbfotat sig själv genom 1900-talet. När Domnarvets järnverk växte till pekades den lilla Borlänge by intill järnvägsstationen ut som en plats för en rutnätsplan. Där börjar Borlänges moderna historia. Modernare än det mesta i Sverige. Vi har åkt till en av Sveriges finaste trädgårdsstäder, Bergslagsbyn, ett kapell av Sigurd Lewerentz där klockstapeln fick byborna att rasa, ett av funktionalismens första hus, en Konsum på Sveatorget, ett kommunhus som ser ut som ett litet Versaiile från 1930-talet. Vi har följt kooperationen genom Borlänge, och sett en berättelse om hur den stora handeln först flyttar in i staden, sedan försvinner ut till Cupolen och nu senast till det nyligen invigda Ikea. Inne i Borlänge Centrum tycks Sveatorget stå still. Men staden Borlänge gör det inte. Och har aldrig gjort.

 • wasabryggeriet

  Wasabryggeriet från 1896 är ett eko av Riddarhuset i Stockholm med sina klassicistiska inslag.

 • lewerentz

  Sigurd Lewerentz fick 1924 i uppdrag att rita ett kapell med klockstapel till Norra Begravningsplatsen. Han var då en av landets mest omtalade unga arkitekter. Klockstapeln han ritade blev så illa omtyckt att byn bestämde sig för att riva den. Istället byggde de upp en ny som idag står intill Lewerentz Pilgrimskapell.

 • arbetarbostäder

  Hyresrättshusen i den gamla bruksbyn  Hushagen. I bakgrunden Järnverket.

 • konsum_bibliotek

  På Sveatorget byggdes 1932 Sveriges modernaste hus, Konsumhuset. Konsum lämnade huset på 1960-talet för ett Domuskomplex i en annan del av staden. Då blev Konsum ombyggt bibliotek och fick plåtkassetter från Domnarvets stålverk.

 • tommalokaler_sveatorget

  På det centrala Sveatorget står hälften av lokalerna tomma, handeln har flyttat ut ur staden.

 • tomt_ikea

  Nära stadskärnan men intill den stora genomfartsvägen ligger sedan ett par veckor Ikea. Intill ligger de tomter som kommunen planerade för den postindustriella Framtidsdalen tomma fortfarande i väntan på kontorshus.

 • peaceand

  Framgångssagan Peace and love-festivalen gick i konkurs i somras, men spår av festivalen lever kvar, som det här caféet.

 • brage_dalkurd

  Brage och Dalkurd delar numera på Domnarvsvallen. Och nästa år spelar de derby mot varandra i division ett.

 • Jay-Z – Empire State Of Mind, Peace & Love, 3e juni 2010